Biele interiérové farby na sadrokartón

Hľadáte darček, ktorý obdarovaného skutočne poteší? Na eshope nájdete množstvo originálnych tipov z kategórie biele interiérové farby na sadrokartón za najvýhodnejšie ceny.

Nakupujete výhodne? Tovar je teraz skladom za skvelú cenu a s rýchlym doručením - pokiaľ je u partnera alexim.sk skladom, bude Vám doručený už za 3 dní.

Top produkty v kategórii:

PRIMALEX POLAR - Snehobiela interiérová farba 7,5 kg snehobiela

Primalex Polar je interiérová farba, ktorá ponúka dokonalú belosť a oživí váš interiér.Ideálny je pre steny a stropy v obytných a komerčných priestorov zo sadrokartónových a minerálnych omietok i sadrokartónových dosiek. Má belosť minimálne 92% a vysokú oteru vzdornosť. Vlastnosti farby Primalex Polar: - belosť: minimálne 92%- odolnosť proti oteru za sucha: trieda 0- priepustnosť pre vodnú paru: maximálne 0,07 Spotreba:  - 7-11 m2/kg Riedenie:  - vodou- 1. vrstva - 0% až maximálne 5% riedenie vodou - 2. vrstva - 0% až maximálne 5% riedenie vodou  Príprava podkladu  Všetky povrchy, ktoré budú natierané Primalexom Polar musia byť pevné, suché, zbavené nečistôt, vosku, mastnoty a častíc odpudzujúcich náter.  Nové vápenno-cementové a cementové omietky: Nové minerálne omietky musia byť vyzreté aspoň 4 týždne. Na takto vyzreté omietky aplikujte základný penetračný náter univerzálnu penetráciu Primalex. Prípadné opravy musia byť dostatočne suché a stvrdnuté. Takto opravené podklady je potrebné penetrovať hĺbkovou penetráciou Primalex.  Sadrové omietky: Omietky jemne prebrúste, očistite od prachu a ošetrite hĺbkovou penetráciou Primalex.  Sadrokartónové dosky: Pre zjednotenie nasiakavosti podkladu penetrujte 2x správne pripravené a v spojoch prebrúsené povrchy hĺbkovou penetráciou Primalex.  Betón, pórobetón: Povrchy s usadenými nečistotami alebo zrnitou vrstvou, ktoré uvoľňujú prach mechanicky očistite alebo umyte vodou. Po mokrom čistení je potrebné nechať podklad dôkladne vyschnúť. Základný náter potom vykonajte univerzálnou alebo hĺbkovou penetráciou Primalex.  Staršie súdržné nátery:Pôvodné nátery alebo ich nepriľnavé časti zbavte prachu a mechanických nečistôt. Prípadné mastnoty odstráňte umytím mydlovým roztokom. Drobné defekty ošetrite vhodným práškovým tmelom alebo jemnozrnnou omietkou. Väčšie trhliny je potrebné opraviť vhodným akrylátovým tmelom. Opravované povrchy s rozdielnou nasiakavosťou ošetrite univerzálnou a hĺbkovou penetráciou.  Staršie nesúdržné nátery: Nepriľnavé nátery alebo ich nesúdržné časti dôkladne odstráňte brúsením, oškrabaním, umytím či použitím kefy. Po mokrom čistení nechajte podklad dostatočne vyschnúť. Podklad následne ošetrite hĺbkovou penetráciou.  Povrchy napadnuté plesňami: Na napadnuté povrchy aplikujte Primalex Mykostop čistič a nechajte pôsobiť podľa návodu. Zvyšky plesní a húb odstráňte mechanicky za mokra. Plochy nechajte dostatočne vyschnúť. V tomto prípade použite fungicídnu penetráciu Primalex.  Povrchy so škvrnami od nikotínu, sadzí, vody:Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo mastné škvrny umyte vodou s pridaním čistiaceho prostriedku pre domácnosť rozpúšťajúceho tuky a nechajte dostatočne vyschnúť. Následne použite univerzálnu alebo hĺbkovú penetráciu v kombinácií s náterom Primalex Izoprim.  Aplikácia Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Na pripravený podklad je možné naniesť rozriedenú farbu. Počas aplikácie odporúčame farbu vo vedre občasne premiešať. Náter je možné aplikovať štetcom, valčekom alebo striekaním.  Schnutie  Náter je suchý na dotyk po cca 2 hodinách. Ďalšiu vrstvu aplikujte po 2-4 hodinách. Odolnosť čerstvo natretých plôch voči bežnému poškodeniu je za štandardných podmienok dosiahnutá najneskôr po 24 hodinách.  Čistenie pracovného náradia Náradie po skončení prác ihneď umyte vodou. Identifikácia nebezpečnosti Klasifikácia látky alebo zmesiDefinícia výrobku: ZmesKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Tento výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008. Prvky označovania Výstražné slovo: Bez výstražného slova.Výstražné upozornenia: Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo. Bezpečnostné upozornenia Všeobecné:Uchovávajte mimo dosahu detí.Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícií obal alebo etiketu výrobku.Prevencia: Nie je použiteľné.Odozva: Nie je použiteľné.Uchovávanie: Nie je použiteľné.Zneškodňovanie:Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi. Iná nebezpečnosť Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácií: Nie sú známe.

Do obchodu
PRIMALEX POLAR - Snehobiela interiérová farba 15 kg snehobiela

Primalex Polar je interiérová farba, ktorá ponúka dokonalú belosť a oživí váš interiér.Ideálny je pre steny a stropy v obytných a komerčných priestorov zo sadrokartónových a minerálnych omietok i sadrokartónových dosiek. Má belosť minimálne 92% a vysokú oteru vzdornosť. Vlastnosti farby Primalex Polar: - belosť: minimálne 92%- odolnosť proti oteru za sucha: trieda 0- priepustnosť pre vodnú paru: maximálne 0,07 Spotreba:  - 7-11 m2/kg Riedenie:  - vodou- 1. vrstva - 0% až maximálne 5% riedenie vodou - 2. vrstva - 0% až maximálne 5% riedenie vodou  Príprava podkladu  Všetky povrchy, ktoré budú natierané Primalexom Polar musia byť pevné, suché, zbavené nečistôt, vosku, mastnoty a častíc odpudzujúcich náter.  Nové vápenno-cementové a cementové omietky: Nové minerálne omietky musia byť vyzreté aspoň 4 týždne. Na takto vyzreté omietky aplikujte základný penetračný náter univerzálnu penetráciu Primalex. Prípadné opravy musia byť dostatočne suché a stvrdnuté. Takto opravené podklady je potrebné penetrovať hĺbkovou penetráciou Primalex.  Sadrové omietky: Omietky jemne prebrúste, očistite od prachu a ošetrite hĺbkovou penetráciou Primalex.  Sadrokartónové dosky: Pre zjednotenie nasiakavosti podkladu penetrujte 2x správne pripravené a v spojoch prebrúsené povrchy hĺbkovou penetráciou Primalex.  Betón, pórobetón: Povrchy s usadenými nečistotami alebo zrnitou vrstvou, ktoré uvoľňujú prach mechanicky očistite alebo umyte vodou. Po mokrom čistení je potrebné nechať podklad dôkladne vyschnúť. Základný náter potom vykonajte univerzálnou alebo hĺbkovou penetráciou Primalex.  Staršie súdržné nátery:Pôvodné nátery alebo ich nepriľnavé časti zbavte prachu a mechanických nečistôt. Prípadné mastnoty odstráňte umytím mydlovým roztokom. Drobné defekty ošetrite vhodným práškovým tmelom alebo jemnozrnnou omietkou. Väčšie trhliny je potrebné opraviť vhodným akrylátovým tmelom. Opravované povrchy s rozdielnou nasiakavosťou ošetrite univerzálnou a hĺbkovou penetráciou.  Staršie nesúdržné nátery: Nepriľnavé nátery alebo ich nesúdržné časti dôkladne odstráňte brúsením, oškrabaním, umytím či použitím kefy. Po mokrom čistení nechajte podklad dostatočne vyschnúť. Podklad následne ošetrite hĺbkovou penetráciou.  Povrchy napadnuté plesňami: Na napadnuté povrchy aplikujte Primalex Mykostop čistič a nechajte pôsobiť podľa návodu. Zvyšky plesní a húb odstráňte mechanicky za mokra. Plochy nechajte dostatočne vyschnúť. V tomto prípade použite fungicídnu penetráciu Primalex.  Povrchy so škvrnami od nikotínu, sadzí, vody:Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo mastné škvrny umyte vodou s pridaním čistiaceho prostriedku pre domácnosť rozpúšťajúceho tuky a nechajte dostatočne vyschnúť. Následne použite univerzálnu alebo hĺbkovú penetráciu v kombinácií s náterom Primalex Izoprim.  Aplikácia Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Na pripravený podklad je možné naniesť rozriedenú farbu. Počas aplikácie odporúčame farbu vo vedre občasne premiešať. Náter je možné aplikovať štetcom, valčekom alebo striekaním.  Schnutie  Náter je suchý na dotyk po cca 2 hodinách. Ďalšiu vrstvu aplikujte po 2-4 hodinách. Odolnosť čerstvo natretých plôch voči bežnému poškodeniu je za štandardných podmienok dosiahnutá najneskôr po 24 hodinách.  Čistenie pracovného náradia Náradie po skončení prác ihneď umyte vodou. Identifikácia nebezpečnosti Klasifikácia látky alebo zmesiDefinícia výrobku: ZmesKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Tento výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008. Prvky označovania Výstražné slovo: Bez výstražného slova.Výstražné upozornenia: Nie sú známe žiadne závažné účinky alebo kritické nebezpečenstvo. Bezpečnostné upozornenia Všeobecné:Uchovávajte mimo dosahu detí.Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícií obal alebo etiketu výrobku.Prevencia: Nie je použiteľné.Odozva: Nie je použiteľné.Uchovávanie: Nie je použiteľné.Zneškodňovanie:Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi. Iná nebezpečnosť Iné riziká, nepodliehajúce klasifikácií: Nie sú známe.

Do obchodu

Najhľadanejšie